Tävla i normer

Appen Zion* gör en tävling av din organisations arbete med arbetsplatskultur, värdegrund, inkludering, jämställdhet och mångfald. På samma sätt som exempelvis en stegräknartävling tävlar medarbetare med varandra i vem som gör mest för de värden som organisationen bedömer som gynnsamma.

Inom kort kommer en länk för nedladdning här.

Grundutförande

Appen finns i grundutförande med generella utmaningar som gynnar jämställdhet och inkludering på arbetsplatser. Du får poäng när du reflekterar och ser nya saker, mer poäng om du avbryter negativa beteenden och mest poäng om du aktivt driver inkluderingsfrågor. Appen visar en ”high score lista” på de fem medarbetare som har flest poäng i företaget och kanske väljer ni att köra tävlingen en viss tid för att sedan dela ut pris till vinnarna.

Appen finns även i Cornautförande för arbetsplatser som framförallt arbetar hemifrån.

Specialutförande

Olika verksamheter har olika värdegrund fastslagen och olika fokus i sitt arbete för inkludering. Appen kan anpassas efter just din organisation med relativ kort framförhållning.

utvecklare

Appen är utvecklad i ett samarbete mellan konsultbolaget YourWill AB och It-bolaget Core IT i Örnsköldsvik. YourWill ägs och drivs av Stina Haglund, kulturanalytiker och rättsvetare. Stina undervisar i frågor kring organisation, ledarskap, normer, jämställdhet, mångfald och inkludering vid Umeå universitet och har sedan 2014 arbetat med dessa frågor ute på såväl små som större företag och organisationer.  

(*Zion är den enda fria staden i Matrix, staden där de som vet sanningen och ser bakom den kuliss som maskinerna målat upp. I arbetet med normstrukturer handlar det om att se normer för att få fler val.)

Copyright yourwill.se