yourwill

möjliggör dina idéer

YourWill AB är företaget som hjälper dig att genomföra dina idéer – din vilja. Det är inte alltid så lätt att lyfta blicken när man är mitt i sin verksamhet. Affärsidéen bakom YourWill handlar om att med enkla verktyg hjälpa till att höja blicken och förstå det egna företaget, organisationens eller regionens utvecklingsmöjligheter. Ofta handlar det om en föreläsning, en workshop eller en utredning. Sedan hjälper vi till att visa på vilket sätt idéerna kan genomföras genom samarbeten, finansiering, framtagande av projektplaner och liknande. YourWill kan ta hela entreprenaden för genomförandet eller genomföra vissa delar.

områden vi arbetar inom

regional utveckling

Vår grund är att med olika metoder arbeta med regional utveckling. Inspiration, finansiering, byggande av partnerskap, projektledning, utredningar, utvärderingar. Områdena är olika men metoderna bygger på samma grund.

kreativa processer

Vi arbetar återkommande med kreativa processer. Olika metoder för att foga samman heterogena grupper eller för att väcka nya tankar i grupper som arbetat tillsammans länge. Vår grund är  alltid inkluderande processer där vi medvetet väljer metoder där människor med olika behov får en möjlighet att komma till tals.

En process kan vara ett workshop tillfälle eller en processledning av en utvecklingssatsning som sträcker sig en längre tid. 

föreläser och modererar

Vi modererar ofta konferenser och tillställningar samt erbjuder inspirationsföreläsningar inom följande områden:

  • Mångfald och Jämställdhet 
  • Värdskap och bemötande
  • Kreativitet och innovation

Projekt

Vi utvecklar, skriver, projektleder och utvärderar olika typer av projekt. Vanligtvis inom området regionalutveckling.

yourwill.se