yourwill

möjliggör dina idéer

YourWill AB är företaget som hjälper dig att genomföra dina idéer – din vilja. Det är inte alltid så lätt att lyfta blicken när man är mitt i sin verksamhet. Affärsidéen bakom YourWill handlar om att med enkla verktyg hjälpa till att höja blicken och förstå det egna företaget, organisationens eller regionens utvecklingsmöjligheter. Ofta handlar det om en föreläsning, en workshop eller en utredning. Sedan hjälper vi till att visa på vilket sätt idéerna kan genomföras genom samarbeten, finansiering, framtagande av projektplaner och liknande. YourWill kan ta hela entreprenaden för genomförandet eller genomföra vissa delar.

Bolaget har ett särskilt fokus på företagskultur, normer, jämställdhet och mångfald.

områden vi arbetar inom

Arbetsplatskultur

Vi arbetar återkommande och på olika sätt med arbetsplatskultur och särskild med fokus på jämställdhet och inkludering. Förutom föreläsningar och utbildning så gör vi deltagande observation, analyserar annons, webb och bilder ur inkluderingsperspektiv med mera. 

föreläser och modererar

Vi modererar ofta konferenser och tillställningar samt erbjuder inspirationsföreläsningar inom följande områden:

Arbetsplatskultur - normstrukturer

Mångfald och Jämställdhet 

Kreativitet och innovation

kreativa processer

Vi arbetar återkommande med kreativa processer.  Olika metoder för att foga samman heterogena grupper eller för att väcka nya tankar i grupper som arbetat tillsammans länge. Vår grund är  alltid inkluderande processer där vi medvetet väljer metoder där människor med olika behov får en möjlighet att komma till tals. I Cornatider så är många av dessa processer helt digitala.

En process kan vara ett workshop tillfälle eller en processledning av en utvecklingssatsning som sträcker sig en längre tid.


regional utveckling

Vår grund är att med olika metoder arbeta med regional utveckling. Inspiration, finansiering, byggande av partnerskap, projektledning, utredningar, utvärderingar. Områdena är olika men metoderna bygger på samma grund.

Projekt

Vi utvecklar, skriver, projektleder och utvärderar olika typer av projekt. Vanligtvis inom området regional utveckling.

yourwill.se