Paket vi erbjuder

Normkritik och företagskultur

Stina Haglund är kulturanalytiker och rättsvetare. Hon undervisar återkommande i genus och mångfaldsfrågor vid Umeå universitet.  Efterfrågan hos organisationer att arbeta med normkritik har vuxit sig allt starkare varför vi lanserar enklare paket för företag som vill komma igång med sitt arbete. 

  • Inspirationsföreläsning
  • Analys av företaget nuvarande situation
  • Utbildning fysiskt eller webbaserat
  • App/spelifiering av värdegrundsarbete
  • Långsiktiga system - hur arbetet tas vidare inom befintlig organisation

Kreativa innovatiova workshops

YourWill arbetar med processledning och kreativa workshops. Ständigt nya metoder, digitalt och fysiskt som tillåter att alla kommer till tals och på olika sätt stimulerar innovation och kreativitet. 

yourwill.se