Aktuella uppdrag

 

införsikt

YourWill vann en upphandling för Region Västerbotten där en stor del utgörs av projektet Införsikt som finansieras av Tillväxtverket. Uppdraget genomförs med Ann Holst AB som underkonsult.

I uppdraget ska YourWill arbeta med:

  • - Utbildningar i normkreativitet och mångfald
  • - Organisationsutveckling med ett normkritiskt perspektiv

Små och medelstora företag i Västerbotten är målgruppen. 

Jämställdhet och mångfald

YourWill AB arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor på olika sätt och på olika arenor. Några referenser:

  • Holmen skog
  • RISE Processum
  • Polfärskt bröd

Interactive Institute

YourWill arbetar med Interactive Institute i syfte att deras innovativa produkter ska komma till användning genom olika samarbeten.

Copyright yourwill.se